•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang asawa ay may utang sa gangster at ang mabuting asawa ay kailangang gamitin ang kanyang katawan upang mabayaran ang utang